Apie mus

Apie mus

VIZIJA

Moderni, patraukli, kūrybiška, ieškanti inovacijų muzikos mokykla.

MISIJA

Teikti kokybišką muzikinį išsilavinimą, ugdant kūrybingą, savarankišką asmenybę, gebančią integruotis kintančioje visuomenėje.

FILOSOFIJA

,,Muzika – liaudies poreikis. „Liudvikas van Bethovenas“

VERTYBĖS

Bendražmogiškųjų ir bendrakultūrinių vertybių laikymasis, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų puoselėjimas.