Teisės aktai

Teisės aktai

LR konstitucija. Žiūrėti

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Žiūrėti

Neformalus vaikų švietimas. Žiūrėti

Vaiko Teisių konvencija. Žiūrėti

Valstybinė Švietimo 2013-2022 metų strategija. Žiūrėti

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo. Žiūrėti