Vizija, Misija, Vertybės

Vizija, Misija, Vertybės

VIZIJA

Šiuolaikiška moderni, patraukli, kūrybiška, išlaikanti tęstinumą, ieškanti inovacijų, teikianti kokybišką formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą įstaiga.

MISIJA

Teikti kokybišką meninį išsilavinimą, ugdant kūrybingą, savarankišką asmenybę, gebančią integruotis kintančioje visuomenėje.

FILOSOFIJA

Su pagarba sutikti, su meile auginti, laisvą išlydėti.

(Rudolfas Štaineris)

VERTYBĖS

Pagarba. Pa(si)tikėjimas. Bendruomeniškumas. Atsakomybė.