Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

 

 INFORMACIJA APIE AKTYVUOJAMĄ NEUŽIMTĄ DARBO VIETĄ ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOJE

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Atsakingas

darbdavio

asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Muzikos instrumentų derintojas, 0,5 pareigybės. Pareigybės lygis – B. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Galina Markovienė

muzika.rokiskyje@gmail.com

8 615 92750

2023-02-28 Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį  arba jam prilygintą ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų šios srities darbo patirtį ir išmanyti pianino/fortepijono konstrukciją bei derinimą.