Administracinė informacija

Administracinė informacija

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 2020 M. DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIUS

Muzikos skyrius

Eil. Nr. Pareigybė Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareigybės kodai Koeficientas
1. Direktorius 1 A 1345 10,31
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A 1345 8,0
3. Muzikos mokytojas 0,52 A2 2354 7,59
4. Vyresnysis muzikos mokytojas 7,86 A2 2354 8,05
5. Vyresnysis muzikos mokytojas 0,74 A2 2354 7,67
6. Muzikos mokytojas metodininkas 9,14 A2 2354 8,62
7. Muzikos mokytojas metodininkas 0,8 A2 2354 8,57
8. Vyresnysis koncertmeisteris 0,7 A2 2659 5,05
9. Vyresnysis koncertmeisteris 0,8 A2 2659 4,86
10. Koncertmeisteris metodininkas 0,7 A2 2659 5,5
11. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 1 A2 5151 5,0
12. Informacinių technologijų specialistas 1 B 2523 4,8
13. Sekretorė 1 B 4120 4,8
14. Duomenų apsaugos pareigūnas 0,25 B 2423 4,3
15. Fondų saugotojas (bibliotekos ir archyvų) 0,5 C 2621 5,0
16. Muzikos instrumentų derintojas 0,25 C 7312 4,08
17. Muzikos instrumentų derintojas 0,5 C 7312 4,06
18. Elektrikas 0,5 C 7411 4,08
19. Kiemsargiai 0,5 D 9613 MMA
20. Budėtojai 1 D 9629 MMA
21. Valytojos 1 D 9112 MMA
22. Darbininkas 0,5 D 9312 MMA
Viso 31,26

 

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 2020 M. DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIUS

Choreografijos skyrius

Eil. Nr. Pareigybė Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareigybės kodai Koeficientas
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A 1345 8,0
2. Šokio mokytojas metodininkas 2 A2 2354 8,62
3. Šokio mokytojas 1 A2 2345 7,43
4. Muzikos mokytojas 0,25 A2 2354 7,59
5. Vyresnysis muzikos mokytojas 0,15 A2 2354 8,05
6. Muzikos mokytojas metodininkas 1,45 A2 2354 8,62
7. Vyresnysis koncertmeisteris 1,7 A2 2659 5,05
8. Vizualinio meno vyresnysis mokytojas 0,45 A2 2659 8,05
9. Ūkvedys 0,5 B 5151 4,8
10. Informacinių technologijų specialistas 0,25 B 2523 4,8
11. Sekretorė 0,5 C 4120 4,4
12. Valytojos 1 D 9112 MMA
Viso 10,25