Mokytojai

Mokytojai

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS DUOMENYS APIE PEDAGOGINIUS DARBUOTOJUS  

Muzikos skyrius

Eil.

Nr.

Mokytojo pavardė, vardas Dalykas/ kategorija El. pašto adresas
1. Aleksiejus Armutis Pučiamųjų instrumentų (trimitas, saksofonas), elektroninių muzikos instrumentų vyr. mokytojas armutisalex@gmail.com
2. Baltrūnienė Aušra Fortepijono vyr. mokytoja prausra@gmail.com
3. Bartininkienė Dalia Smuiko vyr. mokytoja dikasbartas@gmail.com
4. Bieliūnienė Laima Etnomuzikos, solinio dainavimo mokytoja metodininkė laima.bieliuniene@gmail.com
5. Bružienė Violeta Fortepijono vyr. mokytoja bruzienevioleta@gmail.com
6. Gudonis Eugenijus Pučiamųjų instrumentų (eufonija, baritonas, trimitas, tūba, trambonas), orkestro, elektroninių muzikos instrumentų mokytojas metodininkas guaugis@gmail.com
7. Kanopienė Laima Smuiko mokytoja metodininkė laima.kanopiene@gmail.com
8. Kazlauskienė Reda Solinio ir chorinio dainavimo, choro mokytoja metodininkė redakaz@gmail.com
9. Kemundrytė Kristiana Vyr. koncertmeisterė k.kemundryte@gmail.com
10. Kielienė Zita Fortepijono vyr. mokytoja gelynas56@gmail.com
11. Kralikienė Audronė Fortepijono vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė kaudra1962@gmail.com
12. Motuzas Domas Elektrinių muzikos instrumentų mokytojas domas71@gmail.com
13. Petručionienė Rasa Akordeono vyr. mokytoja r.petrucioniene@gmail.com
14. Pletaitė-Junokienė Rasa Muzikos istorijos ir integruoto muzikos pažinimo (ankstyvasis muzikinis ugdymas) vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė junokienerasa@inbox.lt
15. Plepienė Laima Smuiko vyr. mokytoja plepiene@gmail.com
16. Pratkus Karolis Pučiamųjų instrumentų (klarnetas, saksofonas) vyr. mokytojas mangustaslmta@gmail.com
17. Radvilė Vilija Gitaros mokytoja metodininkė v.radvile2019@yahoo.com
18. Sadauskienė Oksana Smuiko mokytoja metodininkė oksada@gmail.com
19. Savičienė Alvydė Solfedžio mokytoja metodininkė alvydesaviciene@gmail.com
20. Stašienė Eglė Fortepijono vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė egles7478@gmail.com
21. Šakalienė Rasa Gitaros mokytoja metodininkė r.sakaliene@gmail.com
22. Umbražūnienė Regina Violončelės vyr. mokytoja reginutecello@gmail.com
23. Vagonienė Asta Fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė a.vagoniene@yahoo.com
24. Vajegienė Asta Solinio dainavimo mokytoja metodininkė astavajegiene@gmail.com
25. Žiaugrienė Ligita Solfedžio mokytoja metodininkė lziaugriene@gmail.com

 

Choreografijos skyrius

Eil.

Nr.

Mokytojo pavardė, vardas Dalykas/ kategorija El. pašto adresas
1. Rima Bielovienė Šokio mokytoja metodininkė liukakaminskaite@gmail.com
2. Snieguolė Skardžiuvienė Šokio mokytoja metodininkė ssniegute@gmail.com
3. Ieva Lapelytė Šokio mokytoja ieva.lapelyte@gmail.com
4. Ona Vigėlytė Fortepijono mokytoja metodininkė onvigel@gmail.com
5. Algis Bagdonas Gitaros mokytojas metodininkas, vyr. koncertmeisteris algisbag@gmail.com
6. Lilija Savickienė Fortepijono mokytoja, vyr. koncertmeisterė llilijasavickiene@gmail.com
7. Oksana Sadauskienė  Smuiko mokytoja metodininkė oksada@gmail.com
8. Sigitas Dasčioras Vizualinio meno vyr. mokytojas sidass@gmail.com