Mokesčiai

Mokesčiai

  1. Muzikos skyriuje:
Ugdymo programos pavadinimas Nustatytas mėn. mokestis
Pradinio muzikinio ugdymo programa* 13 Eur
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa* 13 Eur
Muzikinės saviraiškos ugdymo programa* 10 Eur
Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa (mokykloje) 10 Eur
Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa (darželyje) 5 Eur
Išplėstinio muzikinio ugdymo programa 13 Eur
Kryptingo muz. ugd. kolektyvuose programa 6 Eur
Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa 14,40 Eur
Neformaliojo vaikų švietimo programa (dalinai finansuojama mokinio krepšelio lėšomis) 3 Eur
Antrasis (pasirenkamasis) muzikos instrumentas 3 Eur

Mokestis už mokymo paslaugas muzikos mokykloje pervedamas į sąskaitą LT34 4010 0415 0021 5641

  1. Choreografijos skyriuje:
Ugdymo programos pavadinimas Nustatytas mėn. mokestis
Pradinio šokio ugdymo programa 10 Eur
Pagrindinio šokio ugdymo programa 10 Eur
Sceninė choreografinė raiška (mokykloje) 10 Eur
Sceninė choreografinė raiška (darželyje) 5 Eur

Mokestis už mokymo paslaugas choreografijos skyriuje pervedamas į sąskaitą LT73 4010 0510 0543 9133