Mokyklos taryba

Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA

Pirmininkė – Laima Bieliūnienė

Mokytojų atstovai

Reda Kazlauskienė

Asta Vagonienė

Ona Vigėlytė

Rima Bielovienė

Tėvų atstovai

Irma Mierkienė

Ramunė Cegelskaitė – Spaičienė

Sigita Lekandrienė

Renata Andriūnienė

Mokinių atstovai

Adriana Antonova

Jarinta Savickaitė

Ieva Matulytė