Vykdomos programos

Vykdomos programos

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos

Pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (110100583) Žiūrėti  

Pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (110100584) Žiūrėti