Kiti dokumentai

Kiti dokumentai

Ugdymo proceso įgyvendinimo 2021-2022 mokslo metais tvarka. Žiūrėti

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas. Žiūrėti

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa. Žiūrėti

Metinio veiklos įsivertinimo pokalbio su pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas. Žiūrėti

Pavaduotojų ugdymui, mokytojų, koncertmeisterių kvalifikacijos tobulinimo nuostatai. Žiūrėti

Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas. Žiūrėti

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. Žiūrėti

Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Žiūrėti

Pedagogų etikos kodeksas. Žiūrėti

Mokinių išvykų ekskursijų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Žiūrėti

Mokinių Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Žiūrėti