Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

  ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 2022 M. DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIUS

Muzikos skyrius

Eil. Nr. Pareigybė Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareigybės kodai Koeficientas
Biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai
1. Direktorius 1 A2 1345 13,88
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 A2 1345 12,27
3. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 1 A2 5151 8,1
Mokytojai
4. Muzikos mokytojas 0,46 A2 2354 8,17
5. Vyresnysis muzikos mokytojas 8,51 A2 2354 8,66
6. Vyresnysis muzikos mokytojas 0,82 A2 2354 8,25
7. Muzikos mokytojas metodininkas 8,49 A2 2354 9,28
8. Muzikos mokytojas metodininkas 0,84 A2 2354 9,22
9. Vyresnysis koncertmeisteris 0,7 A2 2659 6,15
10. Koncertmeisteris metodininkas 0,8 A2 2659 6,25
11. Koncertmeisteris metodininkas 0,7 A2 2659 6,3
Specialistai
12. Kompiuterių technikas 0,5 B 2523 5,4
13. Raštvedys-archyvaras 1 B 4120 5,4
14. Projektų koordinatorius 0,25 B 2423 5,1
15. Viešųjų pirkimų specialistas 0,25 B 2631 5,3
Kvalifikuoti darbuotojai
16. Bibliotekininkas 0,25 B 2621 5,1
17. Muzikos instrumentų derintojas 1 B 7312 5,4
Darbininkai
18. Aplinkos priežiūros darbininkas 0,25 D 9613 MMA
19. Valytojos 1,75 D 9112 MMA
20. Darbininkas pastatų ir inventoriaus priežiūrai 0,5 D 9312 MMA
Viso 30,07      

 

  ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 2022 M. DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIUS

Choreografijos skyrius

Eil. Nr. Pareigybė Etatų skaičius Pareigybės lygis Pareigybės kodai Koeficientas
Biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai
1. Skyriaus vedėjas 1 A2 1345 11,71
Pedagoginiai darbuotojai
2. Šokio mokytojas metodininkas 2 A2 2354 9,28
3. Šokio mokytojas 1 A2 2345 8,01
4. Muzikos mokytojas 0,3 A2 2354 8,17
5. Muzikos mokytojas metodininkas 1,45 A2 2354 9,28
6. Vyresnysis koncertmeisteris 1,6 A2 2659 6,15
7. Vyresnysis koncertmeisteris 0,32 A2 2659 6,1
8. Vizualinio meno vyresnysis mokytojas 0,33 A2 2659 8,17
Kvalifikuoti darbuotojai
9. Ūkvedys 0,5 B 5151 5,4
10. Raštvedys-archyvaras 0,25 B 4120 5,4
Darbininkai
11. Darbininkas pastatų ir inventoriaus priežiūrai 0,25 D 4120 MMA
12. Valytoja 0,75 D 9112 MMA
13. Aplinkos priežiūros darbininkas 0,25 D 9629 MMA
Viso 10,0